TV& VIDEO

Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)

Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật về thuế

Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật về thuế

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.