TV& VIDEO

luật Trưng cầu dân ý

Xây dựng luật - trọng tâm của Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

Xây dựng luật - trọng tâm của Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

VTV.vn - Kỳ họp thứ 9 sẽ thu hút sự quan tâm của cử tri trên toàn quốc, vì những dự án luật dự kiến thông qua hoặc đưa ra thảo luận đều gắn liền với đông đảo người dân.