TV& VIDEO

lúc đến

Trắc trở con đường rau sạch tới thị trường

Trắc trở con đường rau sạch tới thị trường

Lo ngại về tình trạng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trên rau, hoa quả, nhiều người đã thay đổi thói quen tiêu dùng. Tuy nhiên, rau sạch lại chưa đến tay người tiêu dùng một cách rộng rãi.