TV& VIDEO

lục địa đen

"Hãy cho chúng tôi 1 năm" - Chiến dịch cách mạng hóa giáo dục ở Liberia

"Hãy cho chúng tôi 1 năm" - Chiến dịch cách mạng hóa giáo dục ở Liberia

VTV.vn - Mô hình trường học mới lần đầu được ra mắt tại Kenya đã nhanh chóng lan rộng đến Uganda và bây giờ là Liberia.