TV& VIDEO

lục địa

Châu Á sắp trở thành lục địa “siêu già”

Châu Á sắp trở thành lục địa “siêu già”

Vài năm gần đây, tình trạng già hóa dân số không chỉ diễn ra ở các nước châu Âu hay Nhật Bản, mà đang lan nhanh ra rất nhiều nước châu Á khác.