TV& VIDEO

lực học

Đắng lòng cảnh mẹ nuôi hai con bị bệnh hiểm nghèo

Đắng lòng cảnh mẹ nuôi hai con bị bệnh hiểm nghèo

Cuộc sống ngày càng bế tắc khi năm 2003, người chồng bỏ bà và những đứa con bị bệnh hiểm nghèo ra đi, để lại ba mảnh đời bất hạnh trong ngôi nhà vắng lạnh.