TV& VIDEO

lục lọi

Cài đặt ứng dụng bản cũ trên iPhone

Cài đặt ứng dụng bản cũ trên iPhone

Những phiên bản cập nhật mới nhất không phải lúc nào cũng tốt cho thiết bị của bạn. Vì thế, nếu đã nhỡ tay nâng cấp, bạn vẫn có thể quay trở lại với phiên bản cũ hơn của ứng dụng đó.