TV& VIDEO

lực lượng Cảnh sát Du lịch

Đà Nẵng xin thí điểm thành lập lực lượng Cảnh sát Du lịch

Đà Nẵng xin thí điểm thành lập lực lượng Cảnh sát Du lịch

VTV.vn - Thành phố Đà Nẵng đã đề nghị với Ban Kinh tế Trung ương về việc thí điểm thành lập lực lượng Cảnh sát Du lịch tại thành phố.