TV& VIDEO

lực nâng

Mỹ chế tạo thành công robot côn trùng nhỏ nhất thế giới

Mỹ chế tạo thành công robot côn trùng nhỏ nhất thế giới

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Havard của Mỹ vừa chế tạo thành công loại robot côn trùng có kích thước nhỏ nhất thế giới.