TV& VIDEO

lúc nãy

Đố ai hát được: Kyo York bị đấm túi bụi, dìm trong nước đá

Đố ai hát được: Kyo York bị đấm túi bụi, dìm trong nước đá

Bị quay vòng liên tục theo từng cú đấm, Kyo đã thể hiện tinh thần “bất khuất” và gan dạ khi nỗ lực hoàn thành bài hát, dù có lúc, giọng hát anh cũng bị ngưng lại vì cú đấm trời giáng không được báo trước.