TV& VIDEO

lucas

Con trai cả Tạ Đình Phong được thừa kế 1.000 tỷ đồng?

Con trai cả Tạ Đình Phong được thừa kế 1.000 tỷ đồng?

Dù không thường xuyên ghé thăm các con nhưng Tạ Đình Phong đã chứng minh tình phụ tử bằng cách trao quyền thừa kế khối tài sản trị giá 1.000 tỷ đồng cho con trai cả Lucas.