Ludwig van Beethoven

Google kỷ niệm 245 năm ngày rửa tội của Beethoven bằng Doodle “cực nhắng”

Google kỷ niệm 245 năm ngày rửa tội của Beethoven bằng Doodle “cực nhắng”

VTV.vn - Cách đây 245 năm, nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven đã được rửa tội. Hãy thử kiểm tra độ am hiểu về các tác phẩm của ông bằng Google Doodle nhé.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive