TV& VIDEO

lún sụt

TP. HCM: Cây đổ, đường sụp gọi 39.111.333

TP. HCM: Cây đổ, đường sụp gọi 39.111.333

 Từ ngày mai (2/4), TP. HCM sẽ lập đường dây nóng để tiếp nhận mọi thông tin về sự cố hạ tầng gây nguy cơ mất ATGT qua số điện thoại: (08) 39.111.333.