TV& VIDEO

luộc chín

Nguyên liệu đắt tiền loại 2 thí sinh "Vua đầu bếp Việt"

Nguyên liệu đắt tiền loại 2 thí sinh "Vua đầu bếp Việt"

Những nguyên liệu đắt tiền, quý hiếm sẽ tiếp tục thách thức các đầu bếp không chuyên, nhằm xác định 2 thí sinh sẽ bị loại trong tập 15 của "Vua đầu bếp Việt".