TV& VIDEO

lưỡng cực

Á quân của Vua đầu bếp Mỹ tự sát

Á quân của Vua đầu bếp Mỹ tự sát

 Ngày hôm qua (12/10), Josh Marks – người cạnh tranh ngôi vị Vua đầu bếp mùa thứ 3 với Christine Hà – đã qua đời. Xác của Josh được tìm thấy vào 6:37 tối.