TV& VIDEO

lưỡng đảng

Mỹ lại đối mặt với áp lực nâng mức trần nợ công

Mỹ lại đối mặt với áp lực nâng mức trần nợ công

Chính phủ Mỹ lại một lần nữa đối mặt với áp lực phải nâng mức trần nợ công mới, nếu không muốn rơi vào nguy cơ vỡ nợ.