TV& VIDEO

lương hưu thấp

Lương hưu thấp, nhiều người già Nhật Bản muốn sống trong tù

Lương hưu thấp, nhiều người già Nhật Bản muốn sống trong tù

VTV.vn - Theo tờ Financial Times, hệ thống nhà tù tại Nhật Bản đang rơi vào khủng hoảng ngân sách khi ngày càng nhiều người cao tuổi muốn được sống trong tù.