lượng khách du lịch

Hoạt động du lịch tại 4 tỉnh miền Trung trở lại bình thường

Hoạt động du lịch tại 4 tỉnh miền Trung trở lại bình thường

VTV.vn - Cùng với việc khai thác, nuôi trồng, kinh doanh thủy sản, hoạt động du lịch tại 4 tỉnh miền Trung đã trở lại bình thường với số lượng khách du lịch tăng cao.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive