TV& VIDEO

lượng khí nhà kính phát thải

Lộ trình Thỏa thuận Paris và các bước thực hiện của Việt Nam

Lộ trình Thỏa thuận Paris và các bước thực hiện của Việt Nam

VTV.vn - Sau khi Thỏa thuận Paris được thông qua, vấn đề được đặt ra là làm thế nào để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận, các bước thực hiện của Việt Nam là gì?