TV& VIDEO

Lương Tấn Bằng

Người thầy dạy múa lân và tấm lòng đặc biệt với những đứa trẻ bụi đời

Người thầy dạy múa lân và tấm lòng đặc biệt với những đứa trẻ bụi đời

VTV.vn - Với mong muốn những đứa trẻ một thời lầm lỡ được hướng thiện, anh Lương Tấn Bằng đã nhận nuôi và đào tạo nghề múa Lân giúp các em có một tương lai tốt đẹp hơn.