TV& VIDEO

lương thấp

Didi - Ứng dụng điện thoại giúp người giúp việc được tôn trọng

Didi - Ứng dụng điện thoại giúp người giúp việc được tôn trọng

VTV.vn - Ứng dụng Didi đã khiến cuộc sống và công việc của người giúp việc thay đổi, đồng thời tạo ra sự tôn trọng giữa bên thuê và bên bán sức lao động.