TV& VIDEO

lương tối thiểu vùng năm 2017

Chưa chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017

Chưa chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017

VTV.vn - Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã trao đổi về các căn cứ xác định mức tăng lương nhưng chưa “chốt” được phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017.