TV& VIDEO

Lupus ban đỏ hệ thống

Nhận diện căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống

Nhận diện căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống

VTV.vn - Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Hữu Trường, Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng, bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp các thông tin hữu ích về căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống.