TV& VIDEO

Lưu Bị

Một thoáng phim trường Tam quốc diễn nghĩa

Một thoáng phim trường Tam quốc diễn nghĩa

Cùng VTV News dạo một vòng quanh “Tam quốc thành” - phim trường rộng lớn của tác phẩm điện ảnh kinh điển Trung Quốc "Tam quốc diễn nghĩa".