TV& VIDEO

lưu ký chứng khoán

Doanh nghiệp đã IPO phải niêm yết chính thức trong vòng 30 ngày

Doanh nghiệp đã IPO phải niêm yết chính thức trong vòng 30 ngày

VTV.vn - Bộ Tài chính vừa quyết định doanh nghiệp Nhà nước đã chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ phải đăng lý trên sàn UPCOM trong vòng 30 ngày.