TV& VIDEO

lưu tâm

Việt Nam hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống sốt rét

Việt Nam hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống sốt rét

 Bộ Y tế vừa tổ chức Lễ phát động Ngày thế giới phòng chống sốt rét với sự tham gia của 1000 đại biểu tại 15 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.