TV& VIDEO

lưu trữ internet

Lưu trữ trên Internet có thực sự bảo mật?

Lưu trữ trên Internet có thực sự bảo mật?

Vụ việc nhiều ảnh riêng tư của các ngôi sao Mỹ bị tin tặc tung lên mạng hôm 31/8 vừa qua đã khơi mào cho một cuộc tranh luận mới về vấn đề an ninh mạng và bảo mật dữ liệu đối với người sử dụng Internet.