TV& VIDEO

Lũy kế

Việt Nam vay nợ nước ngoài 4,4 tỷ USD trong 7 tháng

Việt Nam vay nợ nước ngoài 4,4 tỷ USD trong 7 tháng

VTV.vn - 7 tháng qua, Việt Nam đàm phán, ký kết vay vốn nước ngoài 4,431 tỷ USD, trong đó chủ yếu vay từ các nhà tài trợ lớn như: WB, ADB và Nhật Bản.