TV& VIDEO

Lý Chính Thắng

Tạp chí Truyền hình số kì 1 tháng 3: Điểm nhấn phim về đề tài nông thôn

Tạp chí Truyền hình số kì 1 tháng 3: Điểm nhấn phim về đề tài nông thôn

Phim về đề tài nông thôn trên sóng VTV nói chung và những bộ phim hấp dẫn trên VTV nói riêng trong tháng 3 sẽ là điểm nhấn của Tạp chí Truyền hình số kì 1 tháng 3.