TV& VIDEO

Lý Giai Lân

Thăng trầm của dàn sao 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý'

Thăng trầm của dàn sao 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý'

VTV.vn - 15 năm sau khi phim ra mắt, Huỳnh Dịch qua hai đời chồng và hiện làm mẹ đơn thân, còn Lý Giai Lân cũng trải qua cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc.