TV& VIDEO

Lý Hoàng

Tìm giải pháp trong vụ việc Lý Hoàng Nam

Tìm giải pháp trong vụ việc Lý Hoàng Nam

Trong tuần vừa qua, quần vợt Việt Nam có rất nhiều sự kiện đáng chú ý. Từ giải quần vợt nữ các lứa tuổi đến việc tập trung đội tuyển chuẩn bị cho Davis Cup... nhưng nóng nhất có lẽ lại đến từ câu chuyện về Lý Hoàng Nam.