TV& VIDEO

Lý Nhân

Xếp hàng nhận lương ở đền Trần Thương

Xếp hàng nhận lương ở đền Trần Thương

 23h đêm 23/2, hàng nghìn người dân xếp hàng dài xin túi lương ở đền Trần Thương (huyện Lý Nhân, Hà Nam) để lấy lộc. Lễ phát lương lúc nửa đêm diễn ra khá trật tự, không có cảnh giẫm đạp, giành giật.