TV& VIDEO

Lý Thái Dũng

Đường lên Điện Biên sử dụng ê-kíp làm phim hùng hậu

Đường lên Điện Biên sử dụng ê-kíp làm phim hùng hậu

Với tầm cỡ của chiến dịch Điện Biên, đoàn làm phim đã huy động một ê-kíp sản xuất hùng hậu đến gần 100 người.