TV& VIDEO

mã độc Trung Quốc

Phát hiện mã độc Trung Quốc trong các website Việt Nam

Phát hiện mã độc Trung Quốc trong các website Việt Nam

VTV.vn - Theo đánh giá của trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, các mã độc Trung Quốc thuộc diện đặc biệt nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và phá hủy hệ thống.