mặc cảm

Niềm vui được đến trường của cô bé “Nick Vujicic Việt Nam”

Niềm vui được đến trường của cô bé “Nick Vujicic Việt Nam”

Nguyễn Linh Chi – “một Nick Vujicic người Việt Nam” đã bắt đầu đến trường như các bạn cùng trang lứa. Nghị lực của cô bé 9 tuổi này luôn khiến bất cứ ai cũng phải cảm phục.