TV& VIDEO

mặc quần áo

Kỷ lục Guinness về số Người Dơi kêu gọi đóng góp từ thiện tại Canada

Kỷ lục Guinness về số Người Dơi kêu gọi đóng góp từ thiện tại Canada

542 người tại Canada đã cùng nhau lập kỷ lục Guinness mới về số người mặc trang phục Người Dơi tại cùng một thời điểm.