TV& VIDEO

mặc quân phục

Binh sĩ Afghanistan bắn 3 lính Mỹ cùng phe

Binh sĩ Afghanistan bắn 3 lính Mỹ cùng phe

Bốn binh lính thuộc lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công riêng rẽ tại Afghanistan trong ngày 8/6.