TV& VIDEO

mặc tôi

Làm gì khi chồng không chia sẻ việc nhà?

Làm gì khi chồng không chia sẻ việc nhà?

Sự chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái cũng như các việc vặt trong gia đình có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc duy trì hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng tự ý thức được điều đó.