TV& VIDEO

mái chèo

Triển lãm con tàu Vikking lớn nhất còn tồn tại

Triển lãm con tàu Vikking lớn nhất còn tồn tại

Viện bảo tàng Anh đang mang đến cơ hội cho khách thăm quan chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của Roskilde 6 – con tàu Vikking lớn nhất còn tồn tại cho đến ngày hôm nay.