TV& VIDEO

mái chùa

Lễ chùa đầu năm - phần không thể thiếu của Tết Việt

Lễ chùa đầu năm - phần không thể thiếu của Tết Việt

Cảnh sắc, thanh âm tại những ngôi chùa cổ trong ngày đầu năm mới đã làm nên nét riêng trong Tết Việt.