mái chùa

Lễ chùa đầu năm - phần không thể thiếu của Tết Việt

Lễ chùa đầu năm - phần không thể thiếu của Tết Việt

Cảnh sắc, thanh âm tại những ngôi chùa cổ trong ngày đầu năm mới đã làm nên nét riêng trong Tết Việt.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive