TV& VIDEO

mái hiên

Bí ẩn những người con của Rồng trong văn hóa Việt Nam

Bí ẩn những người con của Rồng trong văn hóa Việt Nam

 Rồng là một linh vật huyền thoại có sức mạnh phi thường. Theo truyền thuyết Long sinh Cửu Phẩm, Rồng sinh ra chín người con nhưng không con nào trở thành Rồng cả. Chín người con của Rồng đều là các loài thần thú và có tính cách khác nhau.