TV& VIDEO

Mai Khôi

Mai Khôi làm “cách mạng âm nhạc” đánh dấu ngày trở lại

Mai Khôi làm “cách mạng âm nhạc” đánh dấu ngày trở lại

 Trở lại showbiz sau một thời gian tận hưởng hạnh phúc lứa đôi, “người đàn bà trẻ con” quyết làm làm cuộc cách mạng âm nhạc qua album Mai Khoi's Revolution.