TV& VIDEO

Mai Sơn

Hẻm cụt - Phim tâm lý xã hội đặc sắc trên VTVcab 2

Hẻm cụt - Phim tâm lý xã hội đặc sắc trên VTVcab 2

30 tập phim tâm lý, xã hội đen Hẻm cụt sẽ là một hồi chuông góp phần cảnh tỉnh những ai đã và đang nuôi mình trong giấc mộng đổi đời ở chốn đô thành nhiều cơ hội nhưng cũng lắm cạm bẫy.