TV& VIDEO

mai tiến thành

VIDEO: Uche nhân đôi cách biệt cho FLC Thanh Hoá

VIDEO: Uche nhân đôi cách biệt cho FLC Thanh Hoá

VTV.vn - Trọng Hoàng chuyền bóng như dọn cỗ cho Uche dứt điểm vào lưới trống. 2-0 cho FLC Thanh Hóa!