TV& VIDEO

màn hình kích thước

LG G3 tốt hơn iPhone 6 Plus?

LG G3 tốt hơn iPhone 6 Plus?

Chiếc phablet LG G3 được đánh giá tốt hơn iPhone 6 Plus khi đem so sánh ở ba yếu tố chủ chốt: Thiết kế, Màn hình và Camera.