TV& VIDEO

mãn nguyện

Dấu hiệu nhận biết bạn muốn kết hôn

Dấu hiệu nhận biết bạn muốn kết hôn

 Bạn đã tìm thấy một người đàn ông tốt, phù hợp với mình nhưng laij muốn biết chắc chắn liệu mình đã sẵn sàng để kết hôn với anh ấy hay chưa? Hãy thử trắc nghiệm qua những biểu hiện sau.