TV& VIDEO

mạng dây

HP cung cấp giải pháp mạng kết hợp dây và không dây

HP cung cấp giải pháp mạng kết hợp dây và không dây

Mới đây, HP đã công bố các giải pháp mạng hợp nhất có dây và không dây mới mang lại sự đơn giản, khả năng mở và bảo mật hỗ trợ người dùng mang theo thiết bị cá nhân.