Mangan

Hà Nội: Trạm cấp nước Mỹ Đình 2 ngừng hoạt động vì hàm lượng Asen vượt 4 lần

Hà Nội: Trạm cấp nước Mỹ Đình 2 ngừng hoạt động vì hàm lượng Asen vượt 4 lần

Trạm cấp nước Mỹ Đình 2 ở Hà Nội đã bị buộc phải ngừng cấp nước vì hàm lượng Asen trong nước cao.