mảnh vải

Vệ sinh máy tính – Bạn đã biết cách?

Vệ sinh máy tính – Bạn đã biết cách?

 Hầu hết mọi người rất có ý thức trong việc dọn dẹp ổ cứng máy tính bằng cách loại bỏ các tập tin và các chương trình không cần thiết nhưng họ bỏ bê việc làm sạch máy tính.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive