TV& VIDEO

mảnh vỡ máy bay CASA-212

Tiếp tục phát hiện thêm các mảnh vỡ máy bay CASA-212

Tiếp tục phát hiện thêm các mảnh vỡ máy bay CASA-212

VTV.vn - 5 tàu hải quân của Quân chủng Hải quân đã tiếp tục vớt được các mảnh vỡ và vật thể khác của máy bay CASA-212.